Politika Privatnosti

EROTIC SHOP ceni Vašu privatnost, zato se Vasi podaci cuvaju u strogoj tajnosti i nisu dostupni trećem licu. Sve informacije su sigurne što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno.
Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. EROTIC SHOP ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da EROTIC SHOP, prikuplja, obrađuje podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti. Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Više o zaštiti podataka o ličnosti možete pročitati u odeljku Politika privatnosti.

Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta. Potrošače koji odluče da se odjave od newsletter-a, to mogu učiniti tako što će poslati e-mail na adresu.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv ili zlostavljački.
Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou.
Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.